Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-85581
Dokumentdato : 10.09.2019

Familieinnvandring. Tvil om identitet. Etiopia

 

Avgjørelsen er kun tilgjengelig i fulltekst ved innlogging i Lovdata Pro

LB-2019-33460 (lenke til Lovdata Pro).

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-85581 Familieinnvandring. Tvil om identitet. Etiopia (23.09.2019)

    En borger av Etiopia hadde oppgitt og fremlagt dokumenter i tre ulike identiteter. Etter omgjøring av en tidligere utvisningssak fikk han til slutt innvilget familieinnvandring med samboer, men tillatelsen ble begrenset etter utl § 38 femte ledd grunnet tvil om identitet. Søker anførte at det fremlagte passet og hans forklaring tilsier at han har sannsynliggjort sin identitet. Retten la vekt på at søker opprettholdt de falske opplysningene i 12 år, at han har fremlagt dokumenter i alle tre ulike identiteter og at dokumenter fra Etiopia har lav notoritet. Retten fant at søkers identitet ikke er sannsynliggjort og UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo