Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : LB-2018-85719
Dokumentdato : 29.05.2019

Statsløshet. FN konvensjon om statsløshet. Iran.

 

Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

LB-2018-85719 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: LB-2018-85719 Statsløshet. FN konvensjon om statsløshet. Iran. (14.08.2019)

    To brødre anførte i forbindelse med søknad om beskyttelse i 2009 at de var statsløse og derfor har krav på opphold etter FN konvensjonen om statsløsehet fra 1954. UNE la i sitt vedtak til grunn at brødrene har en iboende rett på iransk statsborgerskap etter sin iranske far og derfor ikke kan anses som statsløse. UNE mente også at konvensjonen om statsløshet ikke ga rett på opphold i Norge. Lagmannsretten var enige med UNE og la til grunn at brødrene er borgere av Iran. UNE sitt vedtak ble ansett som gyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo