Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : TOSLO-2015-105037-2
Dokumentdato : 22.06.2018

Strafferett. Grov menneskehandel til tvangsarbeid. Medvirkning. (Lime)


En 41 år gammel mann som var hovedmannen bak en omfattende organisert kriminell virksomhet ble dømt til ni års fengsel for syv tilfeller av grov menneskehandel. Virksomheten misbrukte systematisk menneskers sårbare situasjon og utnyttet dem til tvangsarbeid i matvarebutikker. Disse menneskene kunne ikke komme frivillig ut av arbeidsforholdene, blant annet fordi de var avhengige av arbeidsforholdet for å oppnå oppholdstillatelse i Norge.

Totalt var 13 personer tiltalt i saken. I tillegg til hovedmannen ble 11 av de medtiltalte i saken dømt til ulike fengselsstraffer for medvirkning til menneskehandel, og en ble frifunnet.

Hovedmannen ble i tillegg domfelt for ti tilfeller av grove bedragerier av finansinstitusjoner på til sammen 5,6 millioner kroner, syv forsøk på slike bedragerier med et samlet beløp på om lag 62 millioner kroner, og selvvask av 34 millioner kroner.


Les avgjørelsen i sin helhet her: TOSLO-2015-105037-3 (kun tilgjengelig i ett år).

Etter ett år er avgjørelsen tilgjengelig ved innlogging på LovdataPro her: TOSLO-2015-105037-3.

 

Siste endringer
  • Ny: TOSLO-2015-105037-2 Strafferett. Grov menneskehandel til tvangsarbeid. Medvirkning. (Lime) (24.07.2018)

    En 41 år gammel mann som var hovedmannen bak en omfattende organisert kriminell virksomhet ble dømt til ni års fengsel for syv tilfeller av grov menneskehandel. Virksomheten misbrukte systematisk menneskers sårbare situasjon og utnyttet dem til tvangsarbeid i matvarebutikker. Disse menneskene kunne ikke komme frivillig ut av arbeidsforholdene, blant annet fordi de var avhengige av arbeidsforholdet for å oppnå oppholdstillatelse i Norge. Totalt var 13 personer tiltalt i saken. I tillegg til hovedmannen ble 11 av de medtiltalte i saken dømt til ulike fengselsstraffer for medvirkning til menneskehandel, og en ble frifunnet. Samlesiden om menneskehandel er også oppdatert med lenke til dommen på Lovdata.no.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo