Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : TOSLO-2016-110528
Dokumentdato : 30.11.2016

Familieinnvandring. Tvangsekteskap. utl. § 51


Saken gjelder gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening med ektefelle i Norge. Mannen fikk først avslag med henvisning til at referansepersonen ikke tilfredsstilte underholdskravet. Ved neste søknad hadde mannen et barn med referansepersonen. Mannen fikk nytt avslag fordi ekteskapet mest sannsynlig var inngått mot referansepersonens vilje, jamfør utlendingsloven § 51 annet ledd. Avslaget ble opprettholdt i tingretten. Se rettens generelle uttalelser om terskelen for hva som utgjør tvangsekteskap under punkt 1, og konkret vurdering under punkt 3.

Mannen anket saken til Borgarting lagmannsrett, men har siden trukket anken.

Siste endringer
  • Ny: TOSLO-2016-110528 Tvangsekteskap. Avslag på familieinnvandring. (25.07.2018)

    Saken gjelder gyldigheten av UNEs vedtak om avslag på søknad om familiegjenforening med ektefelle i Norge. Mannen fikk først avslag med henvisning til at referansepersonen ikke tilfredsstilte underholdskravet. Ved neste søknad hadde mannen et barn med referansepersonen. Mannen fikk nytt avslag fordi ekteskapet mest sannsynlig var inngått mot referansepersonens vilje, jamfør utlendingsloven § 51 annet ledd. Avslaget ble opprettholdt i tingretten i november 2016, og mannen trakk sin anke til lagmannsretten. Dommen er inntatt på samlesiden om Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen vold i nære relasjoner på grunn av rettens generelle uttalelser om terskelen for hva som utgjør tvangsekteskap under punkt 1, og rettens konkrete vurdering under punkt 3.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo