Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Underrettsavgjørelser

Dokument-ID : TOSLO-2017-153411
Dokumentdato : 03.04.2018

Menneskehandel. Avslag på beskyttelse. Utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd. Nigeria


Avgjørelsen er tilgjengelig i ett år fra domsdato. Etter denne dato må man logge inn i Lovdata Pro for å lese den.

TOSLO-2017-153411 (lenke til Lovdata)

Siste endringer
  • Ny: TOSLO-2017-153411 Menneskehandel. Refleksjonsperiode. Avslag på beskyttelse. Utlendingsforskriften § 8-4. Nigeria. (11.02.2019)

    Nigeriansk kvinne fikk avslag på beskyttelse i medhold av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-4 annet ledd. Avslaget ble opprettholdt i Oslo tingrett 3. april 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo