Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2003-04-09
Dokumentdato : 09.04.2003

Guidelines on International Protection No. 5: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees

Anbefalinger om hvordan utelukkelseklausulen i flyktningkonvensjonens artikkel 1F kommer til anvendelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo