Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2004-04-28
Dokumentdato : 28.04.2004

Guidelines on International Protection No. 6: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

Anbefalinger om hvordan konvensjonsgrunnen "religion" bør defineres. Inneholder også anbefalinger om generelle flyktningrettslige vurderinger og prosedyrer ved bevisvurderinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo