Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2009-12-22
Dokumentdato : 22.12.2009

Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

Anbefalinger om flyktningrettslige vurderinger, inkludert utelukkelsesvurderinger, når det gjelder barneflyktninger, samt tilrettelegging av intervju og bevismessig vurderinger.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo