Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2012-10-23
Dokumentdato : 23.10.2012

Guidelines on International Protection No. 9: Claims to Refugee Status based on Sexual Orientation and/or Gender Identity within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees

Anbefalinger om flyktningrettslige vurderinger og prosedyrer ved anførsler om forfølgelse på grunnlag av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Siste endringer
  • Ny: GIP-UNHCR-2012-10-23 Guidelines on International Protection No. 9 (05.12.2012)

    Anbefalinger om flyktningrettslige vurderinger og prosedyrer ved anførsler om forfølgelse på grunnlag av seksuell legning og kjønnsidentitet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo