Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2015-06-24
Dokumentdato : 24.06.2015

Guidelines on international protection no. 11: Prima Facie Recognition of Refugee Status

Retningslinjene utfyller UNHCR Håndbok om prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstillingog andre retningslinjer for internasjonal beskyttelse. En prima facie-tilnærming innebærer at en stat eller UNHCR anerkjenner flyktningstatus på bakgrunn av lett synlige, objektive omstendigheter i opprinnelses- eller bostedsland, og erkjenner at gruppen som flykter fra slike omstendigheter er i fare for skade og slik havner innenfor flyktningdefinisjonen. Gruppen forblir innunder flyktningdefinisjonen så lenge omstendighetene vedvarer, og såfremt det ikke finnes bevis for det motsatte, som at enkeltindivider ikke tilhører gruppen eller skal utelukkes. Tilnærmingen kan også inntas i enkeltsaker ved massefluktsituasjoner, av hensyn til rask saksbehandling.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo