Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : GIP-UNHCR-2016-12-02
Dokumentdato : 02.12.2016

Guidelines on International Protection no. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2)

Retningslinjene utfyller UNHCR Håndbok om prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstilling, og klarlegger punkt 164. Setningen "Personer som tvinges til å forlate hjemlandet som følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen", i punkt 164 må forstås som begrenset til situasjoner hvor det ikke er årsakssammenheng mellom en persons velbegrunnete frykt for forfølgelse og en konvensjonsgrunn. Samtidig kan konsekvenser ved væpnet konflikt ha direkte og indirekte årsakssammenheng med en konvensjonsgrunn, og slik utgjøre forfølgelse. Retningslinjene skal leses i sammenheng med UNHCRs andre retningslinjer for internasjonal beskyttelse.

Siste endringer
  • Ny: GIP-UNHCR-2016-12-02 Guidelines on International Protection no. 12: Claims for refugee status related to situations of armed conflict and violence under Article 1A(2) (08.12.2016)

    Retningslinjene utfyller UNHCR Håndbok om prosedyrer og kriterier for å fastsette flyktningers rettsstilling, og klarlegger punkt 164. Setningen "Personer som tvinges til å forlate hjemlandet som følge av internasjonale eller nasjonale væpnede konflikter, anses normalt ikke som flyktninger i henhold til 1951-konvensjonen eller 1967-protokollen", i punkt 164 må forstås som begrenset til situasjoner hvor det ikke er årsakssammenheng mellom en persons velbegrunnete frykt for forfølgelse og en konvensjonsgrunn. Samtidig kan konsekvenser ved væpnet konflikt ha direkte og indirekte årsakssammenheng med en konvensjonsgrunn, og slik utgjøre forfølgelse. Retningslinjene skal leses i sammenheng med UNHCRs andre retningslinjer for internasjonal beskyttelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo