Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2009-11-09
Dokumentdato : 09.11.2009

UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Individuals from Kosovo

Anbefalinger om vurdering av det internasjonale beskyttelsesbehovet for asylsøkere fra Kosovo.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo