Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : LAND-UNHCR-2016-10
Dokumentdato : 01.10.2016

International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update II

Oppdaterte anbefalinger fra UNHCR om personer på flukt fra nordøstre Nigeria. I følge UNHCR er det rapportert at opprørsbekjempelsen har blitt mer effektiv. Opprørerne fortsetter imidlertid å utgjøre en betydelig trussel. Det er fortsatt et betydelig antall internt fordrevne personer i Nigeria og folk har også flyktet til nabolandene. Det blir rapportert om omfattende menneskerettighetsbrudd utført av både opprørere og sikkerhetsstyrker. UNHCR ber om at stater stanser tvangsreturer til disse delene av Nigeria. I følge UNHCR kan mange personer oppfylle vilkårene for flyktnigstatus. 

Siste endringer
  • Ny: LAND-UNHCR-2016-10 International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update II (12.12.2016)

    Oppdaterte anbefalinger fra UNHCR om personer på flukt fra nordøstre Nigeria. I følge UNHCR er det rapportert at opprørsbekjempelsen har blitt mer effektiv. Opprørerne fortsetter imidlertid å utgjøre en betydelig trussel. Det er fortsatt et betydelig antall internt fordrevne personer i Nigeria og folk har også flyktet til nabolandene. Det blir rapportert om omfattende menneskerettighetsbrudd utført av både opprørere og sikkerhetsstyrker. UNHCR ber om at stater stanser tvangsreturer til disse delene av Nigeria. I følge UNHCR kan mange personer oppfylle vilkårene for flyktnigstatus. Disse anbefalingene avløser og erstatter International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa) and surrounding region – Update I.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo