Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2001-05-31
Dokumentdato : 31.05.2001

Global Consultations on International Protection/Third Track: Asylum Processes (Fair and Efficient Asylum Procedures)

Anbefalinger om en rettferdig og effektiv asylprosess og beskrivelse av ulike former for hurtigprosedyrer.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo