Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2008-04
Dokumentdato : 01.04.2008

Guidance Note on Extradition and International Refugee Protection

Anbefalinger om vurderinger ved henvendelse fra andre stater om utlevering av egen borger, eller borger av tredjeland, samt hvordan prinsippet om non-refoulement, etter artikkel 33 i flyktningkonvensjonen, kommer til anvendelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo