Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2009-05
Dokumentdato : 01.05.2009

Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation

Anbefalinger om flyktningrettslige vurderinger relatert til kjønnslemlestelse og beskrivelse av ulike former av kjønnslemlestelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo