Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

UNHCR anbefalinger

Dokument-ID : N-UNHCR-2013-05
Dokumentdato : 01.05.2013

Note on UNHCR's Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian refugees seeking international protection

Anbefalinger om fortolkning av flyktningkonvesjonens artikkel 1D og artikkel 12 (1) (a)  i EUs statusdirektiv sett i sammenheng med Palestinske flyktninger.

Siste endringer
  • Ny: N-UNHCR-2013-05 Note on UNHCR's Interpretation of Article 1D of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and Article 12(1)(a) of the EU Qualification Directive in the context of Palestinian refugees seeking international protection (17.03.2014)

    Anbefalinger om fortolkning av  flyktningkonvesjonens artikkel 1D og artikkel 12 (1) (a) i EUs statusdirektiv sett i sammenheng med Palestinske flyktninger som søker internasjonal beskyttelse.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo