Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
  • Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Utlendingsnemndas vedtak om utvisning til Gaza ble ikke ansett som uforholdsmessig jf. utl. § 70 eller i strid med returvernet jf. utl. § 73. Utlendingen kom til Norge da han var 23 år, har ingen nære familierelasjoner i landet, og var dømt for en rekke straffbare forhold, herunder grov narkotikakriminalitet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo