Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 20, 2014
 • Internmeldingens punkt fire er oppdatert.

 • Tilbaketakelsesavtalen mellom Norge og Serbia som trådte i kraft i 2010, er nå tilgjengelig på portalen.

 • Instruksen for UDIs ID-koordinator er revidert. Den nye instruksen presiserer særlig ID-koordinatorens arbeidsoppgaver.

 • Erstattes av:  IM 2014-006 Instruks for ID-koordinator i UDI

  Instruksen er opphevet.

 • Instruksen for UDIs Schengen-koordinator er revidert og i ny versjon.

 • Erstattes av:  IM 2014-007 Instruks for Schengen-koordinator i UDI

  Instruksen er opphevet.

 • Instruksen for koordinatorfunksjonen for internasjonale menneskerettigheter er revidert og i ny versjon.

 • Instruksen er opphevet og erstattet av en ny.

 • Praksisnotatet for Eritrea er endret. Endringen gjelder punkt 9 om reisebevis og utlendingspass. Reisebevis til de som blir innvilget beskyttelse jf. utl. § 28, skal nå begrenses slik at det også gjøres unntak for reiser til Sudan og Etiopia, i tillegg til hjemlandet jf. utf. § 12-2 femte ledd. Endringen kommer som følge av at det forekommer omfattende reisevirksomhet til Eritrea av eritreere som idag bor i Norge med beskyttelse.

 • Justisdepartementet har rettet opp små feil i utlendingsloven §§ 76 fjerde ledd, 90 sjette ledd annet til fjerde punktum, 92 første ledd, 108 annet ledd bokstav a. Endringene har ingen rettslig betydning.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo