Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 27, 2014
 • Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

 • Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

 • Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

 • Rundskrivet har fått et nytt vedlegg med standarder for valg av hjemmel og oversendelsesmerknader for politiet. Hjemmel og kode som benyttes når en sak opprettes bestemmer hvilken e-melding som sendes ut til søkeren. Videre er riktig hjemmel og standardiserte oversendelsesmerknader viktig for at UDI skal kunne sortere og behandle søknadene på en effektiv måte.

 • Ikrafttredelsesrundskriv fra Justis- og beredskapsdepartementet vedrørende ny bestemmelse i utlendingsforskriften. Ny § 8-13 er en midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til barn som har søkt asyl og som har oppholdt seg i Norge i minst tre år. Endringen innebærer at en nærmere avgrenset gruppe lengeværende barn og deres nærmeste familie (foreldre og enslige søsken under 18 år), som et engangstilfelle, får oppholdstillatelse i Norge. Bestemmelsen vil bli opphevet når aktuelle saker er ferdigbehandlet. Den nye bestemmelsen trer i kraft 1. juli.

 • Praksisnotatet for Nigeria er oppdatert. De viktigste endringene er beskrivelse av praksisjustering ved forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet i punkt 5.2.3, presisering av hvilke saker som kan anses som åpenbart grunnløse i punkt 7, og nye anbefalinger fra UNHCR som er tatt inn i punkt 3.

 • Ny instruks til UDI fra Justisdepartementet om tolkningen av utlendingsloven § 32 annet ledd, jf. første ledd bokstav b og utlendingsforskriften § 7-4 første ledd. Formålet med instruksen er å sikre at personer som har hatt et direkte ansettelsesforhold hos norske styrker/myndigheter i Afghanistan og som søker beskyttelse i Norge, som utgangspunkt skal få sin sak realitetsbehandlet her, selv om søknaden kan nektes realitetsbehandlet fordi søkeren kan kreves mottatt av et annet land som deltar i Dublin-samarbeidet.

 • Ny forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner. Se vedlegget for de forskjellige tjenestene og gebyrets størrelse. Forskriften opphever FOR-2013-01-25-58 Forskrift om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

 • Ny midlertidig bestemmelse om oppholdstillatelse til lengeværende barn trer i kraft 1. juli. Bestemmelsen gir oppholdstillatelse til barn som har søkt om beskyttelse (asyl) og som per 30. september 2013 hadde minst tre års oppholdstid i Norge. Det er videre vilkår om at barnet bor i Norge uten oppholdstillatelse, og at Norge har returavtale med barnets hjemland.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo