Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 34, 2014
 • Punkt 7.2 er oppdatert etter endringene i utlendingsforskriften § 19-26 annet ledd. Rundskrivet er presisert med at personen skal avgi biometri før oppholdskortet utstedes. Videre er det tatt inn at utlendingsforskriften § 17-11 a gjelder tilsvarende for varig oppholdskort, og at varig oppholdskort i utgangspunktet utstedes gebyrfritt.

 • Ny internmelding for Asylavdelingen som gir retningslinjer for formidlingen av informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. Ansvaret er nå overført fra Politiets utlendingsenhet til UDI. NOAS er gitt i oppgave å gi informasjonen, men saksbehandlere i ASA skal gi informasjonen under asylintervjuet i de tilfeller der søkere ikke har mottatt informasjon fra NOAS. Informasjonsskrivene som skal benyttes er også revidert og listene over aktuelle nasjonaliteter er oppdatert, se vedlegg. Flere oversettelser av informasjonsskrivene vil bli publisert ettersom de blir klare.

 • Erstattes av:  IM 2014-015 Informasjon til nyankomne asylsøkere om lovforbud mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Høring fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) med forslag om å endre introduksjonsloven § 25, for å presisere hjemlene for å behandle personopplysninger i forbindelse med bosetting, behandling av søknad om og behandling av tilskudd ved bosetting, opplæring i norsk mv.

 • Erstattes av:  Forskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv. Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

  Norge innfører restriktive tiltak mot Russland som en reakjson på landets folkerettsstridige handlinger i Ukrania. Se ny forskrift og egen nyhetssak på Nærings- og fiskeridepartementets sider.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo