Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 36, 2014
 • Utlendingsloven § 97 er endret slik at det nå er obligatorisk for alle som jobber med eller har oppgaver tilknyttet mindreårige i mottak å legge frem barneomsorgsattest.

 • Passforskriften § 4 om krav til fotografi i pass ble endret 1. september 2014. Begge ørene skal være synlige og briller må ikke benyttes.

 • Internmelding til Region- og mottaksavdelingen om rutiner for oppfølging av rammeavtalen for særskilte bo- og omsorgsløsninger, herunder rutiner for inngåelse, oppsigelse og oppfølging av de individuelle plasseringene.

 • Erstattes av:  IM 2014-016 Rutiner for bruk og oppfølging av rammeavtale for særskilte bo- og omsorgsløsninger
 • Håndbokens vedlegg 22 List of Residence Permits Issued by Member States er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 3. september 2014. Endringene er meldt av Latvia.

 • Håndbokens vedlegg 2 er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 3. september 2014. Endringene er meldt av Latvia.

 • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt spørsmålet om et ekteskap mellom en ukrainsk mann og en norsk kvinne var et omgåelsesekteskap (proforma). Mannen søkte om familieinnvandring for ny ektefelle fra Ukraina etter skilsmisse fra den norske ektefellen, og opplyste i søknaden å ha blitt kjæreste med den nye ektefellen, å ha fått barn med henne og delvis forsørget henne og barnet i hjemlandet mens ekteskapet i Norge besto. Selv om det kunne virke mistenkelig at ekteskapet i Norge var del av en langsiktig plan for å få opphold i Norge, fant lagmannsretten at det etter en konkret helhetsvurdering ikke var mest sannsynlig at dette var hovedformålet med ekteskapsinngåelsen. UNEs vedtak var dermed ugyldig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo