Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 43, 2014
  • Dom fra Borgarting lagmannsrett som gjaldt UNEs avslag på søknad om asyl fra en iransk mann. Mannen oppga som asylgrunnlag at han fryktet forfølgelse i Iran som følge av politisk aktivitet i Iran, konvertering til kristendom etter ankomst til Norge, og deltagelse på to demonstrasjoner til støtte for fengslede kristne i Iran og kristne iranske asylsøkere, samt opprettet flere blogger med innhold som kritiserer regimet i Iran. Lagmannsretten kom til at han ikke hadde velbegrunnet frykt for forfølgelse fra iranske myndigheter ved retur, verken på grunnlag av politisk aktivitet før han kom til Norge, konvertering til kristendommen og utøvelse av sin tro ved retur til Iran eller som følge av regimekritiske aktiviteter etter at han kom til Norge.

  • Håndbokens vedlegg 4 List of border crossing points er oppdatert i tråd med Kommisjonens melding av 20. oktober 2014. Endringen er meldt av Spania.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo