Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
  • Justis- og beredskapsdepartementet har gitt UDI en instruks (GI 2014-009) som erstatter en tidligere instruks. Dette rundskrivet erstatter rundskrivet som ble laget i forbindelse med den gamle instruksen. Rundskrivet beskriver i tillegg på en bedre måte vurderingene som politiet må foreta, og kontaktpunkter i Asylavdelingen er tatt inn.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo