Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 50, 2018
  • Endringen i vedlegget følger av at UDI nå har hjemmel for å behandle og videreformidle personopplysninger i utlendingsloven § 83 a. UDIs skjema for samtykke til registrering og utlevering av personopplysninger for tilrettelegging i mottak og for bosetting i kommune benyttes ikke lenger. I stedet skal beboer signere et informasjonsskriv publisert på udi.no.

  • UDI har besvart høringen fra Justis- og beredskapsdepartementet. UDI er enig i de valgte lovtekniske løsningene. Videre har videre kommentarer til forslag om søknadsprosedyrer for britiske borgere i Norge, registrering for britiske grensearbeiderne, fortsatt opphold for familiemedlemmmer, familieinnvandring etter utløpet av overgangsperioden, rettigheter under behandling av søknad og klage, og plikt til å skaffe oppholdsdokumenter. UDI har også kommentarer til den foreslåtte endringen i statsborgerloven § 14 og utvidelse av unntaket i forskriften § 10-2, og de nye hjemlene i nytt kapittel 13 A i utlendingsloven, §§ 125 a, c og e.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo