Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 42, 2018
  • Internmeldingen er oppdatert med til dels store endringer i strukturen. Sakstypen som omhandler plassering på særskilt bo- og omsorgsløsning er endret i forbindelse med ny leverandør og nye saksbehandlingsrutiner. Enkelte av sakstypene som omhandler returtiltak (punktene 8 til 14) er nå mye mer utbygget. Det har også blitt lagt til to helt nye sakstyper som gjelder returtiltak: Returfremmende midler til individuelle tiltak for enslige mindreårige og Samarbeid om internasjonalt arbeid på returfeltet. Punktet om returarbeid i hjemland er nå splittet opp til to punkter: Bistand til assistert retur og Reintegreringsordninger i hjemland. Sakstypen som omhandler særtilskudd ved omsorgovertakelse er ny, og sakstypen som omhandler det ordinære returarbeid er fjernet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo