Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 11, 2018
 • Rundskrivet er oppdatert og angir at arbeidsgiver som leverer søknad om oppholdstillatelse med fullmakt, ikke må vise frem original dokumentasjon av søkerens utdanning/yrkeserfaring og søkerens pass, se nytt punkt 4.3.3. Dette er uttrykk for gjeldende praksis. Videre har eksemplene på tilfeller hvor politiet skal være i tvil ved søknad om fornyelse og sende saken til UDI for behandling blitt justert, se punkt 6.3. Rundskrivets vedlegg om krav til dokumentasjon er fjernet og erstattet med lenker til dokumentlisten på UDI.no, som angir hvilke dokumenter som skal leveres ved søknad om oppholdstillatelse.

 • Vedlegget er opphevet og erstattet med lenker i rundskrivet til tilsvarende liste på UDI.no.

 • Spørsmål om Utlendingsnemndas vedtak om utvisning med fem års innreiseforbud var gyldig. Utlendingen hadde uriktig oppgitt å være irakisk statsborger ved asylsøknad i Norge. Da det ble oppdaget at han var libanesisk borger, fikk han oppholdstillatelsen tilbakekalt og utvisning med fem års innreiseforbud. Lagmannsretten la til grunn at det forelå alvorlig brudd på utlendingsloven, og at hensynet til ham selv ikke tilsa at vedtaket var uforholdsmessig, jf. utledingsloven § 70. Under en viss tvil kom lagmannsretten til at vedtaket heller ikke var uforholdsmessig av hensyn til utlendingens fire barn, da mor kunne gi barna forsvarlig omsorg til tross for helsemessige utfordringer. Lagmannsretten kunne ikke vektlegge opplysninger om en ny diagnose som kom til etter siste forvaltningsvedtak.

 • Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Kambodsja, Cap Verde, Comoros og Laos er tatt ut av grønn gruppe. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Kambodsja, Cap Verde, Comoros, Uzbekistan og Laos er flyttet til gul gruppe. Togo og Tyrkia er tatt ut av gul gruppe. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Togo og Tyrkia er flyttet til oransje gruppe, mens Uzbekistan, Elfenbenskysten og Guinea er tatt ut. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Visumpraksis justeres årlig med hensyn til plassering av land. Elfenbenskysten og Guinea er flyttet til rød gruppe. Det er også foretatt en noe større endring av PN for å informere bedre om hvordan returvilkåret skal vurderes og i hvilke tilfeller velferdshensyn skal vektlegges.

 • Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for studieåret 2018-2019. Basisstøtten utgjør kroner 54 125 høstsemesteret 2018 og kroner 62 244 for vårsemesteret 2019, totalt kroner 116 369.

 • Vedlegget er oppdatert med Lånekassens satser for undervisningsåret 2018-2019: kroner 108 250.
 • Vedlegget er oppdatert med nye satser. Kravet til underhold for studenter ved folkehøyskole for studieåret 2018-2019 er 102 300 kroner. Satsen for lommepenger er 3069 kroner pr måned for studieåret 2018-2019.

 1. 1
 2. 2
 3. >
 4. »

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo