Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 13, 2018
  • Høyesterett kom til at et vedtak om tilbakekall av beskyttelse etter utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e var ugyldig fordi Utlendingsnemnda (UNE) hadde anvendt bestemmelsen uriktig. Saken gjaldt en mor og en datter fra Afghanistan som ble innvilget oppholdstillatelse med flyktningstatus i 2011. Tillatelsene ble tilbakekalt da samboer og far til barnet kom til Norge året etterpå. Høyesterett uttalte at på at vilkårene for å tilbakekalle beskyttelse etter § 37 ikke er en direkte speiling av vilkårene for å innvilge beskyttelse etter §28. For tilbakekall stilles det blant annet krav om at den endringen som har skjedd i hjemlandet, er "vesentlig og stabil".

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo