Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 22, 2018
  • Ny forskriftsbestemmelse om omgjøring. Bestemmelsen lister opp hvilke formkrav som må være innfridd for at omgjøringsanmodningen ikke skal avvises. Bestemmelsens trejde ledd lister opp hvilke vurderingsmomenter det skal legges særlig vekt på ved vurderingen av om en omgjøringsanmodning likevel skal realitetsbehandles. Det følger av ikrafttredelsesrundskrivet G-07/2018 at bestemmelsen ikke er bindende for UDI, da den er rettet mot UNE. Endringen trer i kraft 1. juni 2018.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo