Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 33, 2018
  • Norge anerkjenner per 1. august 2018 ordinære somaliske pass og tjenestepass etter visse forutsetninger, jf. vedlegg 10 til Visumhåndboken, del I. Rundskrivet er dermed utdatert og oppheves.

  • UDI har besvart Justis- og beredskapsdepartementets forslag om å endre utlendingsloven § 27 b ved å utvide karantenetiden for vertsfamilier som utnytter au pairer, fra henholdsvis fem og ti år, til varig. UDI ber om klare retningsliner for når det er aktuelt å ilegge varig karantene etter bestemmelsens første ledd, hvor ingen i vertsfamilien er ilagt straff. Klare retningslinjer vil være en fordel også for vurderinger etter annet ledd, hvor en person i vertsfamilien er ilagt straff eller særreaksjon for forhold som kan medføre fengselsstraff, mot sin au pair. Registrering av karantene uten sluttdato krever endringer i NORVIS, ca. kr. 100.000. Alternativt må det lages rutiner for hvilken dato som skal brukes som utløpsdato for en varig karantene, for eksempel når personen fyller 100 år.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo