Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 35, 2018
  • Rundskrivets punkt 2.3 Krav til vandel, er oppdatert i tråd med at utlendingsloven § 86 a gir lovhjemmel til å kreve vandelsattest for tolkene. Under punkt 2.5 Der man ikke har tilgang på tolk med dokumenterte tolkefaglige kvalifikasjoner, er det presisert at barn i henhold til forvaltningsloven § 11 e ikke skal benyttes som tolk.

  • Utlendingsforskriften §§ 6-21 og 6-32 ble endret 1. september 2018. Oppholdstillatelse for praktikanter etter § 6-21 er innstrammet ved at oppholdstillatelsen nå gis for normalt seks måneder, og maksimalt ett år. Videre må praktikantens kompetanse være på et høyere nivå enn videregående skole, studenten må være mellom 18 og 30 år og praktikantoppholdet skal bygge videre på og være relevant for en allerede påbegynt utdanning. Etter § 6-32 er det for flere tillatelser krav om å være fylt 18 år på søknadstidspunktet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo