Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 22, 2019
 • Utlendingsforskriften vedlegg 2. Liste over diplomater og tjenestemenn som er unntatt fra visumplikten, er oppdatert. Fra og med 1. juni 2019 er innehavere av laotiske diplomatpass unntatt fra visumplikten (med unntak).

  Utlendingsforskriften vedlegg 15. Andre Schengenlands utenriksstasjoner med viseringsmyndighet, er også oppdatert. Fra og med 1. juni 2019 blir Norge representert av Portugal ved deres utenriksstasjoner i Luanda (Angola) og Maputo (Mosambik). Disse utenriksstasjonene har myndighet både til å avgjøre søknad om visum, og til å utstede visum.

 • Det er lagt inn en definisjon av negativ sosial kontroll i rundskrivets punkt 2, Bakgrunn for tvangsekteskap i utlendingssaker. I punkt 4, Vurdering av utlendingsloven § 51 annet ledd, er negativ sosial kontroll lagt inn som et moment i helhetsvurderingen. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Punkt 2.2 Personer som har blitt holdt tilbake i utlandet mot sin vilje, er oppdatert. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Under punkt 5, Nærmere om vurderingene for når opplysningsplikten til barnevernet inntrer, er negativ sosial kontroll lagt inn som et nytt eksempel på forhold som kan gi grunn til bekymring. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Rundskrivet er oppdatert. Under punkt 1.2. Begrepsavklaringer, er det lagt inn nytt kulepunkt om negativ sosial kontroll. Punkt 1.6 Avvergingsplikten, er nytt. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • I punkt 2.2, Mishandling i samlivsforholdet - utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, er det lagt inn en presisering av mishandlingsbegrepet. Det er også lagt til et nytt punkt 9, Opplysningsplikt til barnevernet. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Internmeldingens punkt 3.5 er oppdatert med informasjon om og henvisning til andre retningslinjer om negativ sosial kontroll. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Internmeldingens punkt 1.2 Begrepsavklaringer er oppdatert med avklaring av begrepet negativ sosial kontroll. Endringen følger av bestilling fra Justis- og beredskapsdepartementet der Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdom- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet er bedt om å utarbeide felles rutiner for informasjon og varsling mellom offentlige etater i saker om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

 • Det er gjort en mindre presisering under punkt 5.4.3. Kostnader som oppstår etter at vedtaket er endret. Presiseringen innebærer ingen endringer i praksis, men skal gjøre teksten mer forståelig.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo