Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 23, 2019
  • Rundskrivet er oppdatert. Endringene i punkt 2. Generelt om identitet og 10. Endring og korrigering av registrerte ID-opplysninger, presiserer ansvar, oppgaver og rutiner som følge av at utlendingsmyndighetene har overtatt ansvaret for endringer av fødselsdato, fødested og statsborgerskap for utlendinger med oppholdstillatelse. Punkt 5.2. Unntak (Innvilgelser), er endret med informasjon om klageadgang for enslige, mindreårige asylsøkere med tillatelse etter utl. § 28 første ledd som får endret sin alder til å være over myndighetsalder, i tråd med PN 2012-011. Punkt 7.2.1. Politidistriktenes oppgaver, er oppdatert etter innspill fra politiet. Punkt 8. Reisebevis og utlendingspass, er oppdatert med antall reiser utlendingspass kan gis for.

  • Under punkt 5. Korrigering av feil i DUF, er begrepsbruken oppdatert til å samsvare med RS 2012-009. "Retting" erstattes med "korrigering".

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo