Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 28, 2019
  • Punkt 5.3.1.3 Ulovlig opphold ved fornyelse og førstegangssøknad, er endret i sin helhet og oppdatert i tråd med UDI sin praksis på området. Nytt punkt 7 Utvisning på grunnlag av misbruk av asylsystemet er tatt inn som følge av ny hjemmel i utlendingsloven § 66 første ledd bokstav f. Punkt 8.1 Vilkåret om ilagt straff, er endret i tråd med bestemmelsene i straffeloven om konkurrens. Nytt punkt 9 Utvisning på grunnlag av utelukkelse fra flyktningstatus er tatt inn som følge av nye hjemler i utlendingsloven § 66 første ledd bokstav g, § 67 første ledd bokstav e og § 68 første ledd bokstav d. Som følge av nye punkter 7 og 9, er alle punkter etter punkt 7 forskjøvet.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo