Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 32, 2019
  • UNE har sendt et brev til Justis- og beredskapsdepartementet for å orientere om sin praksis. Det vises i brevet til at UNE har en praksis for hvilket skjæringspunkt som legges til grunn i saker fra Somalia hvor UDI har fattet vedtak om opphør av flyktningstatus, og klageren har søkt og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse. UNE viser til at praksis i disse sakene er at stornemndas vurderingspunkt, 27.03.2017, gjelder som et generelt skjæringstidspunkt for når vilkårene for opphør av flyktningstatus for retur til Mogadishu var oppfylt. Personer som søkte og fylte vilkårene for permanent oppholdstillatelse før 27.03.2017, vil kunne ha krav på permanent oppholdstillatelse. En forutsetning er at personen fortsatt fyller vilkårene for tillatelsen når UNE behandler saken.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo