Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 38, 2019
  • En borger av Afghanistan fremmet søknad om oppholdskort etter EU/EØS regelverket med sin kone fra Romania. UDI og UNE konkluderte med at ekteskapet var inngått med det formål å skaffe oppholdsrett i Norge, og søker fikk avslag på søknaden og fikk vedtak om bortvisning fra riket. Lagmannsretten vektla at partene ikke kunne sannsynliggjøre enn reelt samliv og at saken falt inn under et kjent modus. UNEs vedtak ble ansett som gyldig.

  • Asylavdelingen har utarbeidet ny kvalitetsstandard for asylintervjuer. Standarden synliggjør hvilke egenskaper UDI sine asylintervjuer må ha for å være tilstrekkelig gode og gjør det mulig for lederne å gi konkrete tilbakemeldinger til, og identifisere opplæringsbehov hos, sine medarbeidere.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo