Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English
Avgrens på år og uke
Endringer i Uke 45, 2019
  • EMD konkluderte med at Bulgarias retur til Syria av en borger fra Homs som hadde desertert fra den syriske hæren, var i strid med EMK artikkel 2 og 3. EMD vurderte både den generelle sikkerhetssituasjonen og de individuelle forholdene. Klageren hadde heller ikke hatt tilgang til et effektivt rettsmiddel i strid med EMK artikkel 13.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo