Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Prosedyrer og veiledninger

Barneekteskap - relevante rettskilder
Dokumentdato : 19.01.2017

Barneekteskap - relevante rettskilder


Her finner saksbehandlerne relevante rettskilder som gir veiledning for vurderinger i tilknytning til barneekteskap

Siste endringer
  • Ny: Barneekteskap - relevante rettskilder (19.01.2017)

    Barnefaglig koordinator i UDI har i samarbeid med UDIs representant i Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse laget en ny ressursside med relevante rettskilder for saksbehandling i saker hvor barneekteskap kan være et tema. Siden er utarbeidet for saksbehandlere i og utenfor utlendingsforvaltningen. Her finner man relevante lover, rundskriv, instrukser, rettspraksis og UDIs retningslinjer.

Utlendingsdirektoratet
Norwegian Directorate
of Immigration

Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo
Telefon: 23 35 15 00.

Kontakt UDI

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo
Kontakt nettredaksjonen