Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Prosedyrer og veiledninger

Sanksjoner og tiltak fra FN og EU


Her finner du FNs Sikkerhetsråds konsoliderte liste over personer som er ilagt reiserestriksjoner, og EUs konsoliderte liste over personer som er ilagt reiserestriksjoner vedtatt av EU. EU-listen omfatter også personer som er listeført av FN. Norge har ikke sluttet opp om alle av EUs tiltaksregimer. For eksempel har Norge ikke sluttet opp om EUs terrorliste.

Listene kan åpnes i XML, PDF eller i HTML.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo