Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Samlesider om sårbare søkere

LHBTI i søknader om beskyttelse
Dokumentdato : 03.04.2019

Samleside

LHBTI i søknader om beskyttelse


Relevante rettskilder i saker som angår forfølgelse på grunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet

Internasjonal rettspraksis

EU-domstolen:

Norsk rettspraksis

  • Høyesterett: HR-2012-667-A, inntatt i Rt-2012-494, avsagt 29.3.2012. Se særlig fra avsnitt 32.

Departementenes instrukser

UDI retningslinjer

UNHCR retningslinjer

Nyttige lenker for videre lesning

 

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo