Til startsiden
  • Personvern
  • Arkiv
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • Skriv ut
  • Skriv ut
  • Endre tekststørrelse
English

Schengen

Dokument-ID : Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
Ikrafttreden : 13.10.2006
Dokumentdato : 15.03.2006

Grenseforordningen


Grenseforordningen (pdf) er gjort til en del av norsk regelverk ved § 4-1 i utlendingsforskriften

Endringsforordning nr. 296/2008 av 11. mars 2008 (pdf)

Endringsforordning nr. 81/2009 av 14. januar 2009 (pdf)

Endringsforordning nr. 610/2013 av 26. juni 2013 (pdf)
Red.anm: Endringsforordningen inneholder også endringer som gjelder andre rettsakter.

Endringsforordning nr. 1051/2013 av 22. oktober 2013 (pdf)

Siste endringer
  • Opphevet: Grenseforordningen (Regulation (EC) 562/2006) (12.04.2016)

    Forordningen er i dag opphevet og erstattet med ny grenseforordning (Schengen Borders Code).

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo