Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Endret: Schengen Borders Code REGULATION (EU) 2017/458 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the reinforcement of checks against relevant databases at external borders (07.04.2017)

  Den 7. mars 2017 vedtok Rådet en endringsforordning til Grenseforordningen, for å forsterke kontrollen opp mot relevante databaser ved Schengen-yttergrenser. Endringsforordningen pålegger medlemslandene å gjennomføre systematiske kontroller mot relevante databaser på alle personer, også de med rett til fri bevegelighet i henhold til EU-retten ( f.eks EU-borgere og deres familiemedlemmer som ikke er EU-borgere) når de krysser Schengen-yttergrenser. Databasene som  kontroller vil bli utført mot omfatter Schengen Information System (SIS) og Interpols database over stjålne og tapte reisedokumenter (SLTD). Kontrollene vil også gjøre det mulig for medlemsland  å kontrollere at disse personene ikke representerer en trussel mot den offentlige orden, indre sikkerhet eller folkehelsen. Denne plikten skal gjelde ved alle Schengen-yttergrenser (luft, sjø- og landegrenser), både ved inn- og utreise.

 • Ny: Grenseforordning (12.04.2016)

  Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union vedtok den 9. mars 2016 en ny grenseforordning (Schengen Borders Code). Forordningen trer i kraft i dag, og erstatter og opphever tidligere grenseforordning (EC) No 562/2006. Den nye utgaven inneholder ikke materielle endringer, men er en konsolidert versjon, hvor tidligere forordning og de forskjellige rettsaktene som er innarbeidet i denne, er slått sammen.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo