Til startsiden
 • Personvern
 • Arkiv
 • Nettstedskart
 • Kontakt oss
 • Skriv ut
 • Skriv ut
 • Endre tekststørrelse
English
Siste endringer
 • Etter omorganiseringen av Asylavdelingen er det nå landenhet B1 som har fagansvar for Syria.

 • Internmeldingens punkt 2.2 er oppdatert. Superbrukere er ikke lenger unntatt innrullering i Veiledningstjenesten, med unntak av torsdager. Ordningen evalueres 1. juni 2018.

 • En marokkansk mann hadde fått avslag på søknad om oppholdstillatelse på grunnlag av ekteskap med en norsk statsborger med marokkansk bakgrunn. I motsetning til tingretten, kom lagmannsretten til at det var sannsynlighetsovervekt for at mannen hadde til hensikt å inngå et reelt ekteskap med kvinnen. Lagmannsretten opphevet derfor utlendingsnemndas vedtak om avslag på oppholdstillatelse og vedtak om utvisning.

 • Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Internmeldingens tittel og henvisninger i teksten er endret i tråd med at Ankomstenheten (ANK) har byttet navn til Koordineringsenheten (KOR). Inntil videre benytter saksbehandlerne samme kontaktinfo og oppgavebokser i DUF.

 • Vedlegget er oppdatert i tråd med at gebyret for søknader om familieinnvandring er oppjustert til kr. 10 500.

 • Saken gjaldt en fotojournalist fra Etiopia. Han hadde holdt utstilling i hjemlandet med delvis regimekritiske bilder. I Norge ble han intervjuet på radio og TV-kanal som sender til Etiopia (ESAT), og han ga tillatelse til at en organisasjonen Ginbot 7 kunne bruke bildene hans. UNE fant at han ikke hadde krav på asyl som følge av handlingene i Etiopia, men at handlingene i Norge ga rett til asyl. UNE fant imidlertid at disse handlingene hovedsakelig var motivert av et ønske om oppholdstillatelse. Han fikk midlertidig vern mot utsendelse. Lagmannsretten kom til at handlingene i Norge var en fortsettelse av aktiviteten i Etiopia, og at de ikke hovedsakelig var motivert av ønske om opphold. Retten konkluderte derfor med at UNEs vedtak var ugyldig.

 • Lagmannsretten kom under tvil til at terskelen for forfølgelse ikke var nådd for en iransk mann som hadde konvertert fra islam til kristendommen. Han hadde fått endelig avslag på søknad om beskyttelse fra Utlendingsnemnda (UNE). Retten la til grunn at iranske myndigheter var kjent med konverteringen, og at det var lite sannsynlig at de ville anse den som ledd i en migrasjonsstrategi ettersom det på vedtakstidspunktet var 12 år siden konverteringen. Retten mente likevel det var lite sannsynlig at han ville bli utsatt for tiltak som må anses som forfølgelse i lovens forstand.

Tidligere endringerTidligere endringer
Nyheter
NyhetsarkivNyhetsarkiv

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Ansvarlig redaktør: Stephan Mo